ߞߙߊߞߏ:Databox

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ߘߕߊߓߐߞߛ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ.

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫؟
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫.
ߦߏ߯  : ߞߌ߲߬ߘߊ߸ ߡߐ߱߸ ߛߏ߸ ...

ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ :
ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ_ߞߎߙߊ߫ ߦߋ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߊ߫ ߟߊ߫ ߘߕߊߓߐߞߛ ߡߍ߲ ߦߋ߬ ߥߌߞߌ ߘߊ߬ߕߊ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߛߊ߲ߝߍ߬.

ߊ߬ ߦߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ ؟

{{
Databox|Item=Q73158100
}}

Q73158100 ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߥߌߞߌ ߘߊ߬ߕߊ߫ ߕߐߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫  ߥߞߌ ߘߊ߬ߕߊ߫'  ) ߘߕߊߓߐߞߛ (   https://www.wikidata.org/wiki/Q73158100
ߥߌߞߌ ߘߊ߬ߕߊ߫  ߞߟߌߟߌ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߭ ߠߋ߬.  
ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ ߞߎߙߊ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ߬  ߞߊ߬ߡߊ߲ߘߎ https://nqo.wikipedia.org/wiki/%DF%9E%DF%8A%DF%AC%DF%A1%DF%8A%DF%B2%DF%98%DF%8E_%DF%9E%DF%8E%DF%99%DF%8A%DF%AB