ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߌ߬ߣߍ߬ߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߌ߬ߣߍ߬ߡߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲derivation, ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊexpanded contraction ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊcombines lexemes ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߌ߬ߣߍ߬ߡߊ (Contrastive linguistics) ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߟߏߦߕߊ ߞߍߞߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲߫ (ߞߐߙߍ) ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߝߊ߲߬ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߢߐ߲߯ߕߐߡߊ.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]