ߘߎߔߙߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߎߔߙߎ߬/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߓߏߝߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߂ ߈߉߃ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲߫ ߞߎ߲߰ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߄ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߡߐ߱ ߕߎ߲߬ ߂߁ ߄߀߄ߠߋ߬ ߘߌ߫.