ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߕߡ. ߝߋ߲ ߞߍߟߌ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߏ ߘߌ߫ ، ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߬ߘߍ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،߸ߦߏ߫ :ߓߌ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.