ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߌߦߍߙ ߋߡߋߙߌߞ ߏߓߊߡߌߦߊ߲ߞ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߔߌߦߍߙ ߋߡߋߙߌߞ ߏߓߊߡߌߦߊ߲ߞ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ / ߁߉߈߉ ߟߊߝ߭ߊߟ ﴿ ߡߊߦߍ߲ߣ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫﴾ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߟߊ ߘߌ߫ ߍߝ߭. ߛߋ. ߓߊߙߑߛߋߟߐ߲ߣ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߝߣߊ߫[߁].

ߔߌߦߍߙ ߋߡߋߙߌߞ ߏߓߊߡߌߦߊ߲ߞ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, Gabon, ߊߛߌߔߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportGabon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Pierre-Emerick Aubameyang ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Pierre-Emerick ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌAubameyang ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1989 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊLaval ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Pierre Aubameyang ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Willy Aubameyang, Catilina Aubameyang ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialitycentre-forward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ߁߆ ߕߙߊߓߊ 2009 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߋ߫Olympique de Marseille ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sport number10 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫2012 Summer Olympics, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߂߀߁߀, 2012 Africa Cup of Nations, 2015 Africa Cup of Nations, 2017 Africa Cup of Nations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
LeagueBundesliga, Premier League, LaLiga ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲African Footballer of the Year, Commander of the National Order of Merit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߛߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌߟߊ߲ ߊ ߛߋ ﴿ ߂߀߀߇ - ߂߀߁߁﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌߘߐ߲ ߍߝ ߛߋ ߏ ﴿ ߂߀߀߈ - ߂߀߀߉﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߈ ߡߌߟߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߖߌߘߐ߲ ߍߝ߭. ߛߋ. ߏ . ߡߊ߫ ߟߌߜ߭ߌ ߂߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋ ߟߐ߲߫...

ߟߌߟ ߏ. ߍߛ. ߛߋ ﴿߂߀߀߉ - ߂߀߁߀﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ. ߍߛ. ߡߏߣߊߞߏ ﴿ ߂߀߁߀- ߂߀߁߁﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ. ߍߛ. ߛߍ߲ߕߋߕߌߦߍ߲ߣ ﴿ ߂߀߁߁- ߂߀߁߃﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏߙߎߛߌߦߊ ߘߐߙߑߕߎߡߎ߲ߣ ﴿ ߂߀߁߃ - ߂߀߁߈﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ. ߛߋ. ߊߙߑߛߋߣߊߟ ﴿߂߀߁߈- ߂߀߂߂﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ. ߛߋ. ﴿ߓߊߙߑߛߋߟߐ߲ߣ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߂߀߂߂﴾[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬ ߛߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

Statistiques[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߍ߬ߝߙߍ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߑߛߋߣߊߟ ߍߝ. ߛߋ

ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߑߛߋߣߊߟ ߍߝ. ߛߋ

ߔߌߦߍߙ ߋߡߋߙߌߞ ߏߓߊߡߌߦߊ߲ߞ ߥߟߏߘߊ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ / ߁߉߈߉ ߟߊߝ߭ߊߟ ﴿ ߡߊߦߍ߲ߣ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫﴾ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ߠߊ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߟߊ ߘߌ߫ ߍߝ߭. ߛߋ. ߓߊߙߑߛߋߟߐ߲ߣ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߝߣߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬