ߋߘߌ߬ߙߣߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߋߘߌ߬ߙߣߋ߬
ߛߏ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ, municipality, district of Turkey
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 2 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Edirne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎEdirne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߕߙߎߞߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊAdrianople Vilayet, ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Edirne Province ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, UTC+03:00, Eastern European Time ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߁°߄߀′߂߃″N ߂߆°߃߄′߂߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Yambol, Haskovo, Prizren, Alexandroupolis, Kars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊHadrianopolis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Siege of Adrianople, Siege of Adrianople ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Postal code22 000 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.edirne.bel.tr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߣߐߟߊ ߞߟߌߟߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߙߋ284 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate code22 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Edirne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߋߘߌ߬ߙߣߋ߬߸ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲.

ak:Edirne