ߦߌߟߡߊ:Candidates for speedy deletion

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߦߌߟߡߊߙߋ߲ ߠߎ߬

ߦߟߊߡߊߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

W

ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ Candidates for speedy deletion

ߖߡߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߕߊ ߉ ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߉ ߞߐߞߊ߲߬