ߢߊߝߐߞߣߍ:ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߒ ߠߊ߫ ߓߊߙߌߞߊߓߌߟߊ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ ߒߞߏߘߏ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ߘߌ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߟߊߓߎߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬.

ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫[ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߘߐ߰߰߰߰ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߲߬ ߠߊ߫. ߌ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߓߊ߬߬؟

ߐ߲ߤߐ߲߬ Sorylonmakonon (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߀߆, ߂߂ ߕߙߊߓߊ ߂߀߂߀ (GMT)