ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ߞߘߐߝߐߟߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ߛߎ߲ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߣߍ߲߫؟ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬
visualeditorߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲Edit made using the visual editorߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁,߀߅߁ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߢߟߊߞߎߘߦߊEdit made from mobile (web or app)ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅߀߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile web editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲Edit made from mobile web siteߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄߄߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߆߈ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-rollbackߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬Edits that roll back previous edits using the rollback linkߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߀߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslationContentTranslationThe content was translated from another language using the Content Translation tool.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߀߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߈߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for Androidߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߆߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile app editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲Edits made from mobile appsߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߆߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-new-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-blankߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߵߌ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-undoߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߈ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-replaceߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ %߉߀ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
T144167T144167ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
meta spam idmeta spam idߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
blankingblankingߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-contentmodelchangeߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-removed-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-changed-redirect-targetߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬