ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ߘߎ߲ߛߓߍ ߕߐ߮ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ߞߘߐߝߐߟߌ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ߛߎ߲ߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߣߍ߲߫؟ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬
visualeditorߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋߗߏ߯ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁,߉߂߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲Edit made from mobile (web or app)ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߉߂߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile web editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߓߟߐߟߐ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲Edit made from mobile web siteߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߈߀߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-wikitext߂߀߁߇ ߓߐߛߎ߲߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߂߀߁߇ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃߉߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߈߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslationߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߖߐ߯ߗߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߆߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
contenttranslation-v2ContentTranslation2ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߌߟߡߊ߫ ߂߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂߆߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-rollbackߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬Edits that roll back previous edits using the rollback linkߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mobile app editߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲Edits made from mobile appsߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߂߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for Androidߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߂߉ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-new-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄߈ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-switchedߦߋߗߏ߯ ߡߊߦߟߍߡߊ߲: ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋߢߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߄߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-blankߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߦߵߌ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߰ߛߌ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߈ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߅ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-undoߊ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߁߄ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-replaceߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ %߉߀ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߆ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1904DiBabel [1.2]A tool to help users keep modules and templates in sync across multiple wikis. See https://www.mediawiki.org/wiki/Multilingual_Templates_and_Modulesߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߃ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontoolsߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߕߴߌ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߂ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
discussiontools-visualߦߋߢߊߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋߢߊ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ
mw-contentmodelchangeߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߣߐߘߐ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-removed-redirectߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߭ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
mw-changed-redirect-targetߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲߭ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
visualeditor-needcheckߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲:ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ visual editor ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߥߞߌߞߟߏߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-editߡߙߌߣߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
discussiontools-newtopicߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎߘߊUser added a new topic to the page with DiscussionToolsߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
LTA:NDBTKLTA:NDBTKߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
T144167T144167ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
meta spam idmeta spam idߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
blankingblankingߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߓߟߏ߫ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߀ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߠߎ߬