List OAuth applications

Jump to navigation Jump to search
Browse OAuth applications
Application name
SWViewer
Consumer version
1.3
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Publisher
Iluvatar
Status
disabled
Description
App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer
Applicable project
All projects on this site
OAuth "callback URL"
https://tools.wmflabs.org/swviewer/php/oauth.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬
Applicable grants
  • ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ߡߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫
ߢߊ߲ߞߊ߲-ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫
  • ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ
ߞߐߜߍ߫ ߓߍߓߊ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫; ߞߐߜߍ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫
  • ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫
ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߜߍ ߘߐ߫