ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬

Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߛߓߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬.

ߘߏ߲߬
(ߞߎߘߊ ߟߎ߬ | ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬) (ߞߎߘߡߊ߅߀ | ) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫ (ߞߎߘߊ ߟߎ߬ | ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬) (ߞߎߘߡߊ߅߀ | ) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫