ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߕߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫.ߊ߰ ߛߓߍߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߟߊ.