ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߝߎ߬ߖ߭ߍ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Commune du Mali

ߞߊ߬ߝߎ߬ߖ߭ߍ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫[߁].

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] cet article a été traduit à travers de wikipédia français