ߝߌߣߊߦߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߝߌߣߊߦߙߌ߫ /ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫߫ ߞߏ߲ߞߏߕߏ߯ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ߊ߰ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߥߘߊߦߊ߫ )ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߌߣߊߦߙߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߡߊߛߌ߰ ߝߌߣߊߦߙߌ߫ ߝߏ߫ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߸ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߟߌߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߝߌߣߊߦߙߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߙߎ ߟߊߟߊ߫ ߓߘߍߓߘߍߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߛߣߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߟߊ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ،ߕߌ߬ߦߊ ،ߢߐ߭، ߝߏߣߌ߲ ،ߞߎ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߦߏ߫ :ߛߐ߬ߡߐ ،ߟߋ߬ߡߎߣߎ߲ ،ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ :ߡߌ߬ߛߌ ،ߛߊ߱ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߭.

ߣߊߡߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߒߞߏ ،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫.