ߛߋߓߊߛߑߕߍ߲ ߤߊߟߟߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߋߓߊߛߑߕߍ߲_ߤߊߟߟߍߙ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߞߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߂߂/߁߉߉߄ ߙߌߛ-ߏߙߊ߲ߜߌߛ

ߛߋߓߊߛߑߕߍ߲ ߤߊߟߟߍߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Country for sportߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Sébastien Haller ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Sébastien Romain Teddy Haller junior ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߋߓߊߛߑߕߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߤߊߟߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1994 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߙߌߛ-ߏߙߊ߲ߜߌߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Position played on team / specialityforward ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ2010 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߛߘߍ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߋ߫Borussia Dortmund ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Sport number9 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߸ߕߏ߸ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߕߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߟߐ߭ߜߊ߲߫ ߜߟߊߜߟߊߘߋ߲ ߁.߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߞߍߙߍ߲ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫߸ߓߏߙߎ߳ߛߌߦߊ ߘߐ߯ߙߑߕߑߡߎ߲ߘ߸ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߟߊߟߐ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߦߋ߫߫ ߞߐߞߟߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߝߍ߬،ߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫