ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߓߏߟߏ߲߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߘߎߡߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߲ߞߐ ߞߊ߲߬ ߠߊ ߒߞߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߕߍ߫߫ ߞߟߋ߲ߘߌ ߝߋ߬ߎ ߝߋ߬ߎ .ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߬ ߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲ ߓߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߬ߓߊ ߛߌ߬ߦߊߦߊߘߊ߫.