ߓߐߛߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߐߛߎ߬/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߟߐ߬ߟߊ߫߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߋ߫߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߥߊ߯ߙߌ߫߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]