ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߘߐ߫
ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ
region of South Sudan
ߕߐ߮ ߓߊߖߎإقليم بحر الغزال ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫South Sudan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲South Sudan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߀′߀″N ߂߈°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ߸ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ «ߜ߭ߊߖ߭ߍߟ ߓߊ» ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߟߏߒߘߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ.

߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫߫ ߄ ߘߌ߫: ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߓߊߤߙ ߍߟ-ߜ߭ߖ߭ߊߟ ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߊߓ

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫