ߒߠߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߒߠߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߟߊ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ، ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍߢߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬( ߒߠߋ) ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߝߐ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߦߙߐ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫