ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߓߌߖߊ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍߘߊ ߘߌ߫ ߦߊߡߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߝߍ߬ .

ߊߓߌߖߊ߲߬
ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲, ߛߏ, ߞߎߓߋߘߊ ߞߙߐ߫, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1898 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Abidjan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎAbidjan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊLagunes region, Abidjan Department, Abidjan Autonomous District, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Abidjan Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅°߂߀′߁߁″N ߄°߁′߃߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫World Tourism Cities Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Felix Houphouet Boigny Stadium ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߒߖ߭ߍߡߊ߫ ߞߊ߲, Ebrié, Abure ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.districtabidjan.ci/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Time of earliest written record1896 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߣߐߟߊ ߞߟߌߟߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߙߋ00225 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Abidjan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ ߞߐߝߍ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߯ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߥߊ߫ ߗߡߍ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ (߄ ߇߀߇ ߀߀߀) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲߫  % ߂߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ % ߆߀ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬. ߟߋߜ߭ߐߛߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫) ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߍ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߘߎ߯ߓߊ ߛߙߊߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߯ߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߦߊߟߌ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߁- ߓߊ߲ߘߊ
 • ߁.߂- ߘߎ߰ߞߣߍ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲
 • ߁.߂.߁ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߐ߰ߘߎ߮
 • ߁.߂.߂ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮===ߘߐ߬ߝߐ===

 • ߂.߁ ߦߙߐ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬
 • ߂.߂ ߥߙߎߣߍߦߊ ߥߎ߬ߘߎ
 • ߂.߃ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߐߝߍ߬

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߃.߁ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ
 • ߃.߁.߁ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ
 • ߃.߁.߂ ߛߌߛߍ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ
 • ߃.߁.߃ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߝߊߘߌ
 • ߃.߂. ߞߏߟߊߛߌ߯ߘߊ ߟߎ߬
 • ߃.߃ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
 • ߃.߃.߁ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ
 • ߃.߃.߂ ߓߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߲ߘߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ
 • ߃.߄ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߌ߰ ߘߊ߮
 • ߃.߅ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ
 • ߃.߅.߁ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬
 • ߃.߅.߂ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ
 • ߃.߆ ߜߘߍ

ߘߍ߬ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߄.߁. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ

߄.߂ ߞߊ߲ ߠߎ߬

߄.߃ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ

߄.߄ ߞߍ߲ߘߍߦߊ

߄.߅ ߛߏߟߐߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ

߄.߅.߁ ߛߏߞߣߐ߫ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ

߄.߅.߂ ߛߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬

߄.߅.߃ ߛߏߞߣߐߟߊ ߢߊߞߎߘߦߊ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߅.߁ ߘߍ߲߯ߦߊߟߌ
 • ߅.߂ ߞߎ߲߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲
 • ߅.߃ ߜߟߐߡߌ߲
 • ߅.߄ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ
 • ߅.߅. ߜߍߓߏ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ
 • ߅.߆ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ
 • ߅.߆.߁ ߓߊ߲ߞߏ ߓߌߦߊ߲ߞߓߊ
 • ߅.߆.߂ ߛߎߘߐߟߊ

ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߆.߆.߁ ߛߌߟߊߞߊ߲߫ ߝߘߏߓߊ߫ ߡߊߘߏ߲ߣߌ߲ߠߌ߲
 • ߆.߂ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲
 • ߆.߃ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߛߍ߲ ߠߎ߬
 • ߆.߄ ߘߊ߲ߞߊ߲
 • ߆.߅ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬
 • ߆.߅.߁ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲
 • ߆.߅.߂ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲

ߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߈.߁ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߘߋߙߌߘߊ
 • ߈.߂ ߝߙߎߕߎ ߣߌ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߎ߬
 • ߈.߃ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ߬ߘߊ
 • ߈.߃.߁ ߥߍ߲ߖߍ
 • ߈.߃.߂ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ
 • ߈.߄ ߝߐߟߌ
 • ߈.߅ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ
 • ߈.߅.߁ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߥߎߢߊ߲ߛߏ
 • ߈.߅.߂ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲
 • ߈.߅.߃ ߓߟߐߟߐ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߖߌߦߊߞߊ߲
 • ߈.߅.߄ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ ߖߟߐߞߐ
 • ߈.߆ ߥߍ߲ߖߍ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲
 • ߈.߆.߁ ߓߙߊߘߐߦߊ
 • ߈.߆.߂ ߘߐ߲߭
 • ߈.߆.߃ ߗߏ߯ߦߊ
 • ߈.߆߄ ߜߘߍ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߉.߁ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߎ߬
 • ߉.߂ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲
 • ߉.߂.߁ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ߠߌ߲
 • ߉.߃ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬
 • ߉.߃.߁ ߛߊ߬ߦߌ߬ߘߐ߬ߕߏߟߊ߲
 • ߉.߃.߂ ߜߍ߬ߟߍߜߍ߬ߟߍ
 • ߉.߃.߃ ߣߍ߰ߛߏ߬ߓߏߙߌ
 • ߉.߃.߄ ߕߊ߲ߕߍ߯ߕߏߟߊ߲
 • ߉.߃.߅ ߛߍ߬ߘߏ߲
 • ߉.߃.߆ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ
 • ߉.߃.߇ ߞߘߎ߬ߟߌ
 • ߉.߃߈ ߜ߭ߐߟߑߝ
 • ߉.߄ ߖߎ߬ߓߌߟߊ

߁߀ ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߁ ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߁߁.߁ ߦߟߌߣߐ
 • ߁߁.߂ ߦߟߌߡߊߛߙߋ

߁߂. ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]