ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ

Jump to navigation Jump to search

This is a list of files where the most recent version of the file is a duplicate of the most recent version of some other file. Only local files are considered.

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߁߉, ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

ߞߐߝߟߌ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.