ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߓߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߲ ߞߏ߲߭ ߊ߬ ߛߕߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫ Blocking admin ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߘߊ ߊ߬ ߛߊߓߎ
߀߂:߅߀, ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ Hesley and WikiBeyer can I fjuck all of your asses and lick all of your butts! C'mon! (ߢߊߝߐߞߣߍ | ߓߟߏߡߊߜߍ߲) ߘߊ߲߬ߓߊߟߌ Hasley (ߢߊߝߐߞߣߍ | ߓߟߏߡߊߜߍ߲)
  • (ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ) ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫
  • ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫
  • ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫
  • ߌ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫
long-term abuse
߁߄:߁߂, ߆ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߀߂߀ 2600:1700::/32 (ߢߊߝߐߞߣߍ) ߁߄:߁߂, ߆ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߀߂߁
ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߃߀߆ ߟߏ߲ ߠߎ߬, ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߂ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߄߇ ߞߘߐ߫
Praxidicae (ߢߊߝߐߞߣߍ | ߓߟߏߡߊߜߍ߲)
  • (ߞߍߦߙߐ ߞߣߍ) ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫
  • ߕߐ߯ߒߕߊ߲. ߘߐߙߐ߲߫
  • ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫
lta, decker/Mranthony or similar