Russia

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
Russia
Russia 87.74494E 66.20034N.jpg
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Post-Soviet states ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Российская Федерация ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ ߓߊߞߘߐРоссия, Российская Федерация ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ ߞߘߎ ߣߌ🇷🇺, Россия ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Kyivska Rus' ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߬ߕߊߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌState Anthem of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊRussian culture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐReveal your own Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߋߙߐߔߎ߬, ߊߖ߭ߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊMoscow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐBaltic Sea, ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, Arctic Ocean, Black Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫Eurasia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆߆°߂߅′߀″N ߉߄°߁߅′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߆߆°߄′߄߉″N ߁߆߉°߃߉′߁߁″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߈߁°߅߁′߀″N ߅߉°߁߃′߄߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄߂°߁߇′߃߃″N ߁߃߀°߄߁′߅߈″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߅߄°߂߇′߃߀″N ߁߉°߃߈′߂߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Russia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Elbrus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Caspian Sea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentrepresentative democracy, federal republic, semi-presidential system ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Vladimir Putin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Mikhail Mishustin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Federal Assembly of the Russian Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊConstitutional Court of Russia, Supreme Court of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Central Bank of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyRussian ruble ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Russian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎSchuko, Europlug ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, War in Abkhazia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊRussian Soviet Federative Socialist Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRussian Soviet Federative Socialist Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲rɐˈsʲijə ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://gov.ru/, http://gov.ru/index_en.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Main regulatory textConstitution of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
List of monumentsRussian cultural heritage register ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊnon-denominational ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Separated fromSoviet Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.ru, .рф, .рус, .su ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂250 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+7 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix8 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code460-469 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeRUS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits273 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇷🇺 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open Data portalOpen Data Portal Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Gregorian calendar start date߁߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫