ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

Jump to navigation Jump to search

The following pages do not link to other language versions.

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߆:߁߆, ߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. Japan
 2. Préfecture de Beyla
 3. Wp/nqoߓߟߊߣߌ߲߫
 4. ߂ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ:Wikiourembaya
 5. ߃ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ:Wikiourembaya
 6. ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߘߌߞߌ (ߕߌߕߌ߬) ߞߡߊ߬߬ߙߊ߬
 7. ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
 8. ߊߖ߭ߌ߫
 9. ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ
 10. ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
 11. ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯
 12. ߊߡߙߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫
 13. ߊ߬ߓߎ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
 14. ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬
 15. ߒߞߏ ߞߊ߲ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬
 16. ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ
 17. ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ߝߜߍ
 18. ߒߞߏߛߓߍߟߊ
 19. ߒߞߏߝߐߟߊ
 20. ߒߞߏߞߊ߲ߡߊߛߙߋߟߐ߲
 21. ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ
 22. ߒߠߋ
 23. ߓߊ
 24. ߓߊߕߍ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬
 25. ߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫
 26. ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫
 27. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯
 28. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫
 29. ߓߊ߬ߘߌ߫
 30. ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫
 31. ߓߊ߰ߟߞߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
 32. ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
 33. ߓߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲߫
 34. ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫
 35. ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫
 36. ߓߌߦߊ߲ߘߐߦߊ
 37. ߓߌߦߊ߲ߟߐ߲ߗߋߥߎߦߊ
 38. ߓߌߦߊ߲ߥߎߦߊ߲ߘߐߦߊ
 39. ߓߌ߬ߢߊߡߎ߬
 40. ߓߌ߲߲ߕߎߡߏߘߌߦߊ߫
 41. ߓߍ߲߬ߘߎ߯
 42. ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ
 43. ߓߐߛߎ߬
 44. ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߲߬ ߣߐ߬ߟߊ
 45. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ:
 46. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߕߌߙߌ߲
 47. ߓߛߏߟߊ߲
 48. ߓߟߊߕߏ߫
 49. ߓߟߊߣߌ߲߫
 50. ߔߊ߬ߟߍ

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫