ߦߌߟߡߊ߫ ߦߌߟߡߊߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߃߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߁߃ results in range #߁ to #߁߃.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. Candidates for speedy deletion
 2. ߖߌ߬ߣߍ߫
 3. ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
 4. ߘߐ߬ߝߐ
 5. ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ
 6. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ
 7. ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ
 8. ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ
 9. ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ
 10. ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲
 11. ߞߊ߲
 12. ߞߊ߲ߜߍ
 13. ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߬ߘߌ߬ߦߊ

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫