ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߆:߁߆, ߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߖߌ߬ߣߍ߫‎‏ (߁߈߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 2. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲‎‏ (߈߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 3. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫‎‏ (߆߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 4. ߊߝߙߌߞߌ߬‎‏ (߆߁ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 5. ߞߊ߲ߞߊ߲߫‎‏ (߅߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 6. ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ‎‏ (߅߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 7. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲‎‏ (߅߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 8. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲‎‏ (߅߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 9. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ‎‏ (߅߁ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 10. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲‎‏ (߄߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 11. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫‎‏ (߄߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 12. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ‎‏ (߄߃ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 13. ߞߐߣߊߞߙߌ߫‎‏ (߄߃ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 14. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲‎‏ (߄߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 15. ߒߞߏ‎‏ (߄߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 16. ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲‎‏ (߃߉ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 17. ߞߙߊߞߏ:Babel:nqo‎‏ (߃߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 18. ߋߙߐߔߎ߬‎‏ (߃߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 19. ߛߌ߯ߙߌ߲߫‎‏ (߃߀ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 20. ߘߐ߬ߝߐ‎‏ (߃߀ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 21. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲‎‏ (߂߉ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 22. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲‎‏ (߂߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 23. ߓߡߊ߬ߞߐ߫‎‏ (߂߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 24. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ‎‏ (߂߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 25. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ‎‏ (߂߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 26. ߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫‎‏ (߂߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 27. ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߂߄ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 28. ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫‎‏ (߂߂ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 29. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯‎‏ (߂߁ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 30. ߕߋ߬ߟߋ‎‏ (߂߀ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 31. ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬‎‏ (߂߀ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 32. ߘߎ߱‎‏ (߁߉ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 33. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫‎‏ (߁߉ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 34. ߌߕߊߟߌ߫‎‏ (߁߈ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 35. ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ‎‏ (߁߈ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 36. ߛߏ߬ߛߏ‎‏ (߁߈ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 37. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 38. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 39. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 40. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 41. ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 42. ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬‎‏ (߁߇ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 43. ߓߏ߬ߞߋ߫‎‏ (߁߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 44. ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ‎‏ (߁߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 45. ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫‎‏ (߁߆ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 46. ߌߛߟߊߞߊ‎‏ (߁߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 47. ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲‎‏ (߁߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 48. ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫‎‏ (߁߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 49. ߊߖ߭ߌ߫‎‏ (߁߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)
 50. ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ‎‏ (߁߅ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫