ߦߌߟߡߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߆:߀߁, ߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬‎‏ (߉ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 2. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ‎‏ (߉ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 3. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫‎‏ (߉ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 4. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ‎‏ (߈ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 5. ߣߏߙߊߞߘߐ߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 6. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 7. ߣߏߙߊߞߎߘߊ߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 8. ߜߍ߲߬ߞߘߐߞߘߐ߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 9. ߕߘߎߞߎ߲ߣߊߓߊ߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 10. ߞߊ߲ߞߊ߲߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 11. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 12. ߥߎߙߋ߲ߓߦߊ߫‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 13. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 14. ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯‎‏ (߇ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 15. ߦߙߌ‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 16. ߓߍ߲߬ߘߎ߯‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 17. ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 18. ߛߌߞߊߛߏ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 19. ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 20. ߞߌ߲߬ߕߌ߬ߢߊ߲߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 21. ߞߐ߬ߙߌߙߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 22. ߛߋ߲߬ߞߐ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 23. ߓߊ߲߭ߞߐ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 24. ߝߊߙߊ߲ߥߊߟߌߦߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 25. ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 26. ߓߊ߬ߘߌ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 27. ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 28. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 29. ߤߐߓߏ߬ (ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߦߋ߬ߟߊ߲)‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 30. ߊߝߙߌߞߌ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 31. ߡߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 32. ߞߎ߬ߡߊ߰ߣߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 33. ߡߊ߬ߝߍ߬ߙߍ߲߬ߦߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 34. ߓߣߌߞߟߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 35. ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 36. ߕߏߘߏ߲߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 37. ߕߎ߲߬ߢߌ߬ߝߌߟߌ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 38. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 39. ߞߐ߬ߦߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 40. ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 41. ߣߊ߭ߓߎ߲߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 42. ߕߊ߬ߡߌ߬ߕߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 43. ߖߊߟߏ ߕߋߟߌ߬‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 44. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 45. ߟߊߓߋ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 46. ߞߊ߯ߓߊ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 47. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 48. ߓߝߐ߬ߛߎ߫‎‏ (߆ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 49. ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ‎‏ (߅ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)
 50. ߛߊ߲ߛߊ߬ߟߋ߫‎‏ (߅ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫