Jump to content

ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ,  ߂ years ago
ߡ
Lancine.kounfantoh.fofana ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ Avril ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ: ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
ߡ (Lancine.kounfantoh.fofana ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ Avril ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ: ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫)
 

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߂,߃߂߇

ߠߎ߬