Jump to content

ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
 
(ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ "Avril" ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫)
 
== ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ==
ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߐ߮ ߊߝ߭ߑߙߌߟ / ߋߔߑߙߍߟ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ [[ߟߊ߬ߕߍ߲]] [[ߊߔߙߌߟߌߛ]] ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߫ߣߍ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߫ [[ߙߐ߭ߡߎ߲߬|ߙߐ߭ߡߎ߲߬ߞߊ]] ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊߙߏ ߏ߬߬ ߡߊ߬

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߇߃߄

ߠߎ߬