ߞߐߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫

ߞߐߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߐ߮ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ߛߋ߲ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ
ߞߐߝߟߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬