List of globally blocked IP addresses

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

Search for a global block
(ߞߎߘߊ ߟߎ߬ | ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬) (ߞߎߘߡߊ߅߀ | ) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫
 • ߀߉:߅߅, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 37.239.144.0/24 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߉:߅߅ ߟߊ߫) (Cross-wiki abuse)
 • ߀߇:߃߉, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.5.159.171 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߇:߃߉ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki vandalism)
 • ߀߅:߂߉, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Stryn (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.241.12.68 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߅:߂߉ ߟߊ߫) (Long-term abuse)
 • ߀߃:߃߂, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 220.116.126.144 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߃:߃߂ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ߀߂:߄߄, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.152.124.221 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߂:߄߄ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߀߂:߄߄, ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.122.113.191 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߂:߄߄ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߁:߄߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.96.39.136 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߁:߄߂ ߟߊ߫) (Cross-wiki abuse)
 • ߂߁:߃߇, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.69.67.25 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߁:߃߇ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߁:߃߄, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 68.23.150.9 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߁:߃߄ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߁:߂߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.43.198.31 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߁:߂߈ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߁:߂߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.171.29.12 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߁:߂߅ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߀:߅߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 122.169.213.79 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀:߅߈ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߀:߅߇, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.219.152.178 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀:߅߇ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߂߀:߁߁, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 88.200.214.111 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀:߁߁ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߂߀:߀߄, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2001:56A:7001:5900:0:0:0:0/64 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߀߃:߀߄ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki abuse)
 • ߁߉:߀߉, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 202.9.122.74 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉:߀߉ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߇:߄߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 63.33.207.205 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߇:߄߈ ߟߊ߫, anonymous only) (Open proxy)
 • ߁߆:߀߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.184.110.40 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߆:߀߃ ߟߊ߫, anonymous only) (Open proxy)
 • ߁߅:߁߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Stryn (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.161.107.218 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߅:߁߅ ߟߊ߫) (Long-term abuse)
 • ߁߃:߁߁, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 191.250.193.155 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߃:߁߁ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߃:߀߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:2E05:602C:0:0:0:0/64 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߃:߀߈ ߟߊ߫) (Cross-wiki abuse)
 • ߁߃:߀߇, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:2E8F:4053:0:0:0:0/64 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߃:߀߇ ߟߊ߫) (Cross-wiki abuse)
 • ߁߃:߀߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:202:C9FC:0:0:0:0/64 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߃:߀߆ ߟߊ߫) (Cross-wiki abuse)
 • ߁߂:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:187:148C:C045:600:EAEE:6F4B (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߅߅ ߟߊ߫) (Cross wiki abuse)
 • ߁߂:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:200E:E1E4:540F:7B71:F153:FC41 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߅߅ ߟߊ߫) (Cross wiki abuse)
 • ߁߂:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:2E92:3771:5F7C:7A8C:A083:D248 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߅߅ ߟߊ߫) (Cross wiki abuse)
 • ߁߂:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4051:206:ED65:80F8:5F5F:3D17:A983 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߅߅ ߟߊ߫) (Cross wiki abuse)
 • ߁߂:߄߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 157.36.10.53 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߄߅ ߟߊ߫) (Cross wiki abuse)
 • ߁߂:߄߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 42.0.5.231 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߄߃ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam)
 • ߁߂:߂߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.231.227.80 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߂:߂߃ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߁:߁߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.71.122.138 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߁߃ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߁߁, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 177.6.145.50 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߁߁ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߁:߀߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.166.30.196 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߈ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߁:߀߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 79.131.57.174 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߈ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߀߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.226.232.102 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߈ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߀߈, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 152.168.96.150 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߈ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߀߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 171.5.164.233 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߆ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߁:߀߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.59.214.82 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߆ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߀߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.94.47.66 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߃ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • ߁߁:߀߃, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.19.50.163 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߃ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߁:߀߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.22.102.172 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߂ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߁:߀߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.140.100.219 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߂ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߁:߀߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 39.96.175.55 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߂ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߁:߀߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.90.254.156 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߂ ߟߊ߫, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ߁߁:߀߁, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 140.148.242.48 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߁:߀߁ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߀:߅߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 170.247.112.121 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߀:߅߆ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߀:߅߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.83.81.138 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߀:߅߆ ߟߊ߫) (Open proxy)
 • ߁߀:߅߆, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.3.147.10 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߀:߅߆ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߀:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 85.117.56.103 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߀:߅߅ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ߁߀:߅߅, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 27.71.232.208 (ߊ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߕߐ߫ ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߀:߅߅ ߟߊ߫) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
(ߞߎߘߊ ߟߎ߬ | ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬) (ߞߎߘߡߊ߅߀ | ) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫