ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫

Jump to navigation Jump to search

ߞߐߕߐ߯ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߋߙߋ߲ߞߎߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊ߬.