ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߃߂, ߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. ߞߍ߲ߘߍߡߌߙߌ߲ߘߌߛߓߍ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 2. ߖߍ߯ߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 3. ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 4. ߕߞߌߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 5. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 6. ߢߣߊߡߦߊ ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 7. ߡߌ߬ߘߓߊ߬ߟߌ߬ ߕߏ߯ߝߏ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 8. ߖߊ߯ߓߊߛߓߍ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 9. ߛߏ߬ߛߏ߬ ߓߟߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 10. ߟߌߛߏ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 11. ߜ߭ߡߊ߫ ߓߙߋ߬ߡߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 12. ߕߙߎߞߌߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 13. ߓߊߟߌߖ߭ߌ߬ߦߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 14. ߓߎ߲ߓߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 15. ߞߕߊߦߊߛߓߍ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 16. ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 17. ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 18. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߛߓߍ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 19. ߘߡߊ߬ߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 20. ߞߏ߬ߙߌ߬ߙߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 21. ߕߊߞߙߎߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 22. ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 23. ߛߙߍߘߎ߯‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 24. ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 25. ߝߛߊ߬ߙߋ߲߬ߖߎ߲߯ߛߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 26. ߡߐ߰ߕߐ߰ ߞߊߙߊ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 27. ߘߊߞߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 28. ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ߝߜߍ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 29. ߘߎ߱ ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 30. ߣߌߡߊ-ߘߏ߲߰ߣߍ߲-ߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 31. ߜߍ߬ߛߏ߬ߓߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 32. ߛߋߒߞߏߟߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 33. ߒߞߏߝߐߟߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 34. ߛߍ߲ߜߋߘߎ߯‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 35. ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 36. ߘߎ߰ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 37. ߘߡߊ߬ߦߊ߬ߟߞߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 38. ߣߘߐ߬ߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 39. ߣߌߡߊߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 40. ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 41. ߟߞߌߛߍߟߊߡߐ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 42. ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 43. ߊ߬ߟߌ߬ߓߘߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 44. ߟߞߌߛߍߟߐ߲ߘߐߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 45. ߕߏ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߓߊߟߐ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 46. ߡߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 47. ߞߏߓߊ߫-ߕߊߕߋߡߊ߬‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 48. ߓߊ߲ߝߟߍ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 49. ߝߌ߬ߙߊ߬ߥߊ߫‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)
 50. ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߢߎ߬ߡߍ߬ߦߊ‎‏ (߁ ߟߢߊ߬ߟߌ)

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫