ߟߊ߬ߞߎ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊߟߌߣߍ߲

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߁߉, ߂߅ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

This page lists pages that redirect to other redirect pages. Each row contains links to the first and second redirect, as well as the target of the second redirect, which is usually the "real" target page to which the first redirect should point. Crossed out entries have been solved.

Showing below up to ߃ results in range #߁ to #߃.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

  1. ߫ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߟߊ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬) ←‏ ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫ ←‏ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
  2. ߓߊ߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬) ←‏ ߓߊ߲߬߬ߘߊ߲߬߬ߞߋߟߋ߲߫ ←‏ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫
  3. ߕߋߟߌߡߟߋ߫ (ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬) ←‏ ߕߋߟߌߡߟߋ߬ ←‏ ߕߟߋߡߟߋ߬

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫