ߞߐߜߍ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߓߟߏߡߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬, ߊ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߇:߄߅, ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߂߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߐߘߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߅,߀߀߀ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߠߌ߲ ߘߐ߫.

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߘߐ߫.

Showing below up to ߅߀ results in range #߁ to #߅߀.

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫

 1. Japan
 2. Wp/nqoߓߟߊߣߌ߲߫
 3. Wp/nqoߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ
 4. Yeet
 5. ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ
 6. ߊ߬ߓߎ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߘߛߍߣߍ߲
 7. ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬
 8. ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߬ߝߜߍ
 9. ߒߞߏߛߓߍߟߊ
 10. ߒߞߏߝߐߟߊ
 11. ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ
 12. ߒߠߋ
 13. ߓߊ
 14. ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫
 15. ߓߊߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ
 16. ߓߊߡߊߣߊ߲ߠߊ߫
 17. ߓߊ߲߭ߞߐ߫
 18. ߓߌߦߊ߲ߘߐߦߊ
 19. ߓߌߦߊ߲ߥߎߦߊ߲ߘߐߦߊ
 20. ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߲߬ ߣߐ߬ߟߊ
 21. ߓߛߏߟߊ߲
 22. ߓߟߊߣߌ߲߫
 23. ߔߋ߯ߟߋ߫
 24. ߕߌ
 25. ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲
 26. ߕߍߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫
 27. ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߛߓߍ
 28. ߕߐ߰ߛߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ
 29. ߕߐ߰ߛߙߋ߬ߡߊ
 30. ߕߙߌߓߊ߲
 31. ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ
 32. ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫
 33. ߕߟߋ߬ߟߊ߬ߛߊ߲ߓߏߟߏ߲
 34. ߖߊ߬ߟߊ߲ߞߊ߲߬ߓߊ
 35. ߖߊ߯ߓߊߟߐ߲
 36. ߖߌߘߐߞߍ߲ߘߍߘߐߦߊ
 37. ߖߌߛߎ߲ߟߐ߲ߦߊ
 38. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߌ߬ߛߊߎ߫
 39. ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
 40. ߖߝ߭ߊ߫
 41. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ
 42. ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ
 43. ߘߊ߲߬ߕߍ߬ߓߐ߫ ߖߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߛߙߊ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߎ ߕߍ߫ ؟
 44. ߘߎߔߙߎ߬
 45. ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߓߊߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ
 46. ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ
 47. ߘߎ߰ߝߘߊ߬ߦߙߍߦߙߍ
 48. ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ
 49. ߘߐߝߙߍߕߍߦߊ
 50. ߘߐ߬ߓߙߐ߬ߟߞߊ

(ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߅߀ | ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߅߀) (߂߀ | ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀) ߦߋ߫